Taalstages Frans, Engels en Nederlands in immersie, zomer 2018 Algemeen | ABCzaam
ABCzaam

ABCzaam - Taalstages

ABCzaam vzw heeft tot doel de praktijk van vreemde talen te promoten bij jongeren. Bij al onze activiteiten worden de deelnemers ondergedompeld in de doeltaal: Nederlands, Frans of Engels.

Wij organiseren residentiële taalstages tijdens de schoolvakanties, evenals stadsbezoeken tijdens het schooljaar. Al onze activiteiten beantwoorden aan kwalitatief hoogstaande vereisten. De leerlingen worden in een realistisch, ambitieus, ludiek en aantrekkelijk taalproject geplaatst. Onze onderwijsmethodes hebben hun efficiëntie reeds sinds meerdere generaties bewezen.

De Taalstages zijn bestemd voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. Gedurende een week (Carnaval en Pasen) of elf dagen (zomer) spreken en horen de deelnemers hier enkel en alleen de doeltaal: zij worden volledig ondergedompeld in een heus taalbad. Een gevarieerd programma en een omkadering van 1 begeleider voor 3 jongeren zorgen ervoor dat de deelnemers op ludieke en efficiënte wijze zelfstandig worden in het Nederlands, het Frans of het Engels.

Wij kunnen ieder jaar rekenen op een team van een honderdtal dynamische taalanimatoren die het Nederlands, het Engels en/of het Frans zeer goed beheersen en zin hebben om een van deze talen op ludieke wijze aan te leren aan anderstalige jongeren. De taalanimatoren zijn minstens 18 jaar en kunnen 2 verschillende functies hebben: de monitoren en de leraren. Hoewel zij twee afzonderlijke teams vormen, werken de leraren en de monitoren toch nauw samen.