Taalstages Frans, Engels en Nederlands in immersie, zomer 2018 Modaliteiten | ABCzaam
ABCzaam

ABCzaam - Taalstages

Inschrijving en betaling
U kan Uw kind inschrijven voor het taalkamp van Uw keuze via het inschrijvingsformulier op onze website. Na het versturen van dit formulier ontvangt U automatisch, via e-mail, een bevestiging van de inschrijving, evenals Uw factuur. Om de inschrijving te bevestigen, dient U een voorschot van € 200 te betalen. Het aantal deelnemers per stage is beperkt.

Kortingen
- € 25 wanneer iemand anders zich inschrijft met Uw promocode.
- € 15 bij de inschrijving van een tweede, derde en vierde kind van hetzelfde gezin.
- € 10 wanneer U de promocode gebruikt van iemand die reeds is ingeschreven.
- 15% wanneer U in het bezit bent van een geldige lerarenkaart (Klasse).
- Via Uw mutualiteit Kan U eveneens een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen. Hiervoor dient U het gepaste document van Uw ziekenkas door ons te laten invullen.

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld
- Het annuleren van Uw inschrijving meer dan een maand voor het begin van de stage brengt € 25 administratiekosten met zich mee.
- Het annuleren van Uw inschrijving vanna twee weken voor het begin van de stage brengt € 75 administratie- en vaste kosten met zich mee.
- Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald indien de deelnemer de stage op eigen initiatief verlaat, of indien hij/zij wordt weggestuurd omwille van het niet respecteren van het reglement.
- In geval van overmacht, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald pro rato het aantal dagen dat de deelnemer ter plaatse heeft doorgebracht.