Taalstages Frans, Engels en Nederlands in immersie, zomer 2018 ONZE PEDAGOGIE | ABCzaam
ABCzaam

ABCzaam - Taalstages

ABCzaam garandeert dat jongeren gedurende een taalkamp worden ondergedompeld in een volledig taalbad.

Gedurende de volledige duur van de taalstage horen en spreken de deelnemers uitsluitend de doeltaal van de stage: Frans, Engels of Nederlands. Dit kan in eerste instantie erg veeleisend lijken. Onze jonge deelnemers zeggen echter dat ze het gemiddeld na 2 dagen "gewoon zijn". Ze hebben er dan veel plezier in om in een andere taal te communiceren. Om dit doel te bereiken, zorgen wij ervoor dat aan een aantal essentiële voorwaarden wordt voldaan:

1. Begeleiding: Om ervoor te zorgen dat de jongeren steeds in de doeltaal communiceren, is het van fundamenteel belang dat zij voldoende begeleid worden. Daarom is er ter plaatse ongeveer 1 volwassene aanwezig per 3 deelnemers. Ons team bestaat uit leerkrachten, monitoren, een Directieteam en een logistiek team.

2. Volledig taalbad: De begeleiders zorgen ervoor dat de deelnemers altijd en overal de doeltaal spreken. Daarom zijn zij steeds actief aanwezig bij de jongeren: ze moedigen hen aan om zoveel mogelijk te praten, staan steeds paraat om de deelnemers te helpen zich uit te drukken, ze organiseren kleine en grote activiteiten die zo communicatief mogelijk zijn en ze zorgen ervoor dat de deelnemers niet de gelegenheid krijgen om in hun moedertaal te spreken. Verder letten ze erop de jongeren op een aangename manier te verbeteren, om hen te helpen op een positieve manier zoveel en zo snel mogelijk vooruitgang te maken.

3. Vakantie: Tijdens een taalstage of taalVAKANTIE staat amusement centraal. Dat is het fundament voor het welslagen van de stage. Als de jongeren zich amuseren, zijn ze gemotiveerd om deel te nemen en zich aan te passen. Hoe meer en hoe actiever ze deelnemen, hoe sneller ze vooruitgang maken. Hoe vlotter ze de taal spreken en begrijpen, hoe fijner ze het vinden om in deze taal te communiceren. Daarom bieden we hen een gevarieerd programma aan van sport, spel, uitstappen, creatieve workshops, … Velen van hen zeggen dan ook dat ze bij ABCzaam dezelfde sfeer terugvinden als die van een ander jeugdkamp, maar dan in een andere taal.