Taalstages Frans, Engels en Nederlands in immersie, zomer 2018 Inschrijving | ABCzaam
ABCzaam

ABCzaam - Taalstages

Gelieve deze voorschriften aandachtig te lezen. Nadat U de voorwaarden aanvaard heeft, wordt U doorverwezen naar de pagina met de inschrijvingsformulieren. Daar wordt de volledige inschrijvingsprocedure uitgelegd.


a) Respect voor ieders werk en voor het basisprincipe: de verplichting om enkel de doeltaal te spreken.

De directieploeg is er om de stagiair een aangename en verrijkende vakantie te bezorgen. Enkel de doeltaal, het Frans of het Engels, wordt door iedereen gesproken. Deze regel geldt voor iedereen ! Een reflex of een misstap wordt beantwoord met een opmerking. Een tweede misstap is een wat strengere opmerking waard. Na de derde of vierde inbreuk op de regel, wordt de leerling naar de Directeur gestuurd. Deze zal, naar gelang de ernst van de feiten of de motivatie die de leerling te kennen geeft, oordelen of het nodig is de ouders te contacteren, opdat zij hun kind zouden herinneren aan de clausules van het huidige contract. Voor het welzijn van de omkaderende ploeg, van de gemotiveerde leerlingen en van de ouders die hun vertrouwen in ons stellen, kan het wegsturen van een leerling die onze principes niet accepteert, overwogen en toegepast worden. Verder vermijdt de stagiair het meebrengen van schriftelijk of auditief materiaal in de moedertaal: stripverhalen, T-shirts met lange zinnen in het Nederlands, CD's, cassettes, MP3, computerspelletjes, vertalende woordenboeken, ... Het is daarentegen zeker nuttig om een verklarend of een geïllustreerd woordenboek mee te brengen. GSM's en andere communicatiemiddelen zijn eveneens niet toegelaten. Al deze voorschriften, die als beperkend kunnen overkomen, hebben enkel tot doel de leerling in een heus taalbad onder te dompelen. De jongere zal tevens merken dat wij voldoende tot zijn dienst staan om ervoor te zorgen dat hij deze principes niet als beperkingen zou ervaren.


b) Respect voor de anderen en voor zichzelf: het leven in groep. De stagiair zal open staan voor de anderen, voor de medeleerlingen zowel als voor de taalanimatoren. Hij leert in groep te leven. De leraren en de monitoren evenals de directieploeg zijn er om de jongere gerust te stellen op ieder moment. Het gebruik van alcohol, tabak of drugs is verboden. Deze worden bestraft met toepasselijke sancties. Na het doven van de lichten (rond 22u00, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals een fuif) is het de stagiair verboden in de gangen of op het domein rond te lopen.      Het uurrooster moet door iedereen gerespecteerd worden.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.